Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Категории

Платформа за ОРС


                                                                        Спорове

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,
Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „Доницета ЕООД“ и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Пловдив и район на действие територията на област Пловдив;
Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

 При възникване на спор, свързан с покупка онлайн може да използвате сайта на ОРС: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG